Τραπεζικοί Λογαριασμοί


Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας:
230/61437689
Διακιούχος: TARA ANXELA VELEDIN
IBAN: GR8001102300000023061437689

Λογαριασμός Eurobank:
0026-0082-42-0101492118
Δικαιούχος: TARA ANXELA B.
IBAN: GR0402600820000420101492118

Η παραγγελία σας δε θα αποσταλεί μέχρι να λάβουμε την πληρωμή σας.