Καλύπτει τα παρακάτω μοντέλα :

BOSCH

E-Nr. : HEE650T/02 E-Nr. : HEN330540/01 E-Nr. : HEN3520/02 E-Nr. : HEN360670/01 

E-Nr. : HBA23B450/07 E-Nr. : HEN3553/02 E-Nr. : HEE630N/02 E-Nr. : HEN3500/02 

E-Nr. : HEN230150/01 E-Nr. : HEN340550/01 E-Nr. : HBN3560/02 E-Nr. : HBN4650EU/01 

E-Nr. : HEA34B550/02 E-Nr. : HBN300550/01 E-Nr. : HBN330551/01 E-Nr. : HEN3520/03 

E-Nr. : HGV745250/45 E-Nr. : HEN3473/02 E-Nr. : HEN3500/03 E-Nr. : HBN3520/02 

E-Nr. : HBA23B450/01 E-Nr. : HBN330520/01 E-Nr. : HEN300551/01 E-Nr. : HBN330550/01 

E-Nr. : HBN3673/02 E-Nr. : HBE632T/02 E-Nr. : HBN300551/01 E-Nr. : HBN340550/01 

E-Nr. : HEN3550/02 E-Nr. : HEA36B650/01 E-Nr. : HEN360650/01 E-Nr. : HEE620S/02 

E-Nr. : HEN330550/01 E-Nr. : HEA34S550/07 E-Nr. : HEN3543/02 E-Nr. : HEN3471/01 

E-Nr. : HBN360650/01 E-Nr. : HEN4252/02 E-Nr. : HEE622C/03 E-Nr. : HBE630U/02 

E-Nr. : HEN215E/02 E-Nr. : HB33R550/04 E-Nr. : HBA34B550/02 E-Nr. : HEA20B150/01 

E-Nr. : HBN360651/01 E-Nr. : HBA34S550/07 E-Nr. : HBN3673/02 E-Nr. : HEA36B650/13 

E-Nr. : HEN300550/01 E-Nr. : HEE6622/04 E-Nr. : HEN3520/01 E-Nr. : HBE630BGB/01 

E-Nr. : HBE630BGB/03 E-Nr. : HEN4820/01 E-Nr. : HEN222A/01 E-Nr. : HEN330551/01 

E-Nr. : HEE622D/01 E-Nr. : HBG33B455/35 E-Nr. : HEE622S/02 E-Nr. : HCE723220G/02 

E-Nr. : HEN3560/01 E-Nr. : HEN4850/01 E-Nr. : HBA23B150/45 E-Nr. : HEN5850/01 

E-Nr. : HBN230550J/02 E-Nr. : HBN230551J/01 E-Nr. : HBN23T551J/01 E-Nr. : HBN33L550/04 

E-Nr. : HBN33L551/01 E-Nr. : HBN33R550/01 E-Nr. : HBN33R550/02 E-Nr. : HBN33R550/03 

E-Nr. : HBN380650/01 E-Nr. : HBA23B120R/01 E-Nr. : HBA23B120R/56 

E-Nr. : HBA23B120R/57 E-Nr. : HBA23B120R/61 E-Nr. : HBA23B120R/70 

E-Nr. : HBA23B120S/01 E-Nr. : HBA23B120S/02 E-Nr. : HBA23B120S/04 

E-Nr. : HBA23B120S/07 E-Nr. : HBA23B120S/14 E-Nr. : HBA23B120S/35 

E-Nr. : HBA23B120W/56 E-Nr. : HBA23B120W/61 E-Nr. : HBA23B121S/01 

E-Nr. : HBA23B121S/02 E-Nr. : HBA23B121S/03 E-Nr. : HBA23B122S/01 

E-Nr. : HBA23B122S/02 E-Nr. : HBA30B250/01 E-Nr. : HBA30B250/04 E-Nr. : HBA30B250/07 

E-Nr. : HBA30B250/35 E-Nr. : HBA30B550/01 E-Nr. : HBA30B550/02 E-Nr. : HBA30B550/04 

E-Nr. : HBA30B550/07 E-Nr. : HBA30B550/35 E-Nr. : DUMMYHBG33B550/45 

E-Nr. : HBA21B350J/02 E-Nr. : HBA21B350J/05 E-Nr. : HBA21B350J/10 E-Nr. : HES662H/01 

E-Nr. : HEN215G/01 E-Nr. : HBA38B750/01 

E-Nr. : HES662N/01 E-Nr. : HBG341450S/45 E-Nr. : HEN230053/01 

E-Nr. : HCA743320G/01 E-Nr. : HBA24U250/01 E-Nr. : HEN230120/01E-Nr. : HBN3550/02 

E-Nr. : HBN539S5/01 E-Nr. : HEN220BEU/01 E-Nr. : HEA23B156/45 E-Nr. : HEN3500/01 

E-Nr. : HEN4262/01 E-Nr. : HBA23B250/01 E-Nr. : HCE723223G/01 E-Nr. : HEE620D/01 

E-Nr. : HBN3550/03 E-Nr. : HBN380651/01 E-Nr. : HEN380650/01 E-Nr. : HBN212AEU/01 

E-Nr. : HCE723250G/04 E-Nr. : HBN239E1L/46 E-Nr. : HEN235X/03 E-Nr. : HGV745250/46 

E-Nr. : HBN252AEU/01 E-Nr. : HBN532E5/08 E-Nr. : HEE652T/02 E-Nr. : HEN5870/01 

E-Nr. : HBN3500GB/01 E-Nr. : HEA23B250/01 E-Nr. : HEN360620/01 E-Nr. : HBN4850/01 

E-Nr. : HEN360620/02 E-Nr. : HEE620C/01 E-Nr. : HBA23B252/01 E-Nr. : HEA34B520/05 

E-Nr. : HEN340570/01 E-Nr. : HEN340560/01 E-Nr. : HEA23B156/61 E-Nr. : HEN360651/01 

E-Nr. : HBA34B560/07 E-Nr. : HEN22T053/01 

NEFF

E-Nr. : E1483B0/01 E-Nr. : E1631N0/01 E-Nr. : B1544N0/01 

E-Nr. : B1644N0/01 Model(MOD): : MEGA 4644N E-Nr. : E1442N0GR/09 

E-Nr. : F1660W1/01 E-Nr. : F1660W0/03 E-Nr. : E16E64S0/01 E-Nr. : E1452N0/03 

E-Nr. : E1541N2/01 E-Nr. : B46W74N0/01 E-Nr. : E14M42N0/11 E-Nr. : E1420G0/02 

E-Nr. : F1640G1/01 E-Nr. : E1631B0/01 E-Nr. : F1660W0/01 E-Nr. : F1630G1/01 

E-Nr. : F1620W3/01 E-Nr. : F1620W2/01 E-Nr. : E1664N0/01 E-Nr. : E1442B0GR/01 

E-Nr. : B1624N0/01 E-Nr. : E1453W0/01 E-Nr. : E1531N1/04 E-Nr. : E1541N2/05 

E-Nr. : E1442N0GR/01 E-Nr. : E1452N0/01 E-Nr. : B1544N0/03 E-Nr. : F1660W1/02 

E-Nr. : E1453G0/04 E-Nr. : B45M42N0/01 E-Nr. : E1641N1/03 E-Nr. : B1544N0/10 

E-Nr. : B1644N0/04 E-Nr. : E1644N0GR/05 E-Nr. : B1624N0/04 E-Nr. : B46E74N0/01 

E-Nr. : E1622N0GR/01 E-Nr. : E1541N1/01 Model(MOD): : MEGA1549A 

E-Nr. : E1442N0GR/03 E-Nr. : E1442W0GR/03 

E-Nr. : E1631W0/01 Model(MOD): : MEGA1635 E-Nr. : E1442N0GR/05 

E-Nr. : E1531G1/04 E-Nr. : B1541G0/04 Model(MOD): : MEGA454... 

E-Nr. : U15M52N3GB/01 E-Nr. : F1630R0/01 E-Nr. : E1631S0/01 Nr. : B1644N0/03 

E-Nr. : E1631N2/01 E-Nr. : E1453W0/04 E-Nr. : E1531W1/04 E-Nr. : HE44640/01 

E-Nr. : E1622N0GR/09 E-Nr. : E1631N0/03 E-Nr. : F1660W0/02 E-Nr. : B1488C0/01 

E-Nr. : E1442N0GR/10 E-Nr. : E1420G0/01 Model(MOD): : MEGA 1420 

E-Nr. : E1664N1/06 E-Nr. : E16E64N0/01 E-Nr. : E1543G0/01 E-Nr. : E1541B1/01 

E-Nr. : B1482N0FF/04 E-Nr. : B45E42N0/01 Ε-Nr. : E1664N0/05 E-Nr. : B1488C2/01 

E-Nr. : E1452N0/09 E-Nr. : B18M42N0/04 E-Nr. : B85H64N3MC/01 E-Nr. : E1622N0GR/03 

E-Nr. : F1640W2/02 E-Nr. : E1541W1/01 E-Nr. : E1644N0GR/04 E-Nr. : E1541S1/01 

E-Nr. : B15M22N0/01 E-Nr. : B46E54N3GB/01 E-Nr. : B1482N0FF/01 E-Nr. : E1331N0/01 

E-Nr. : E1541B2/01 E-Nr. : B1482W0FF/04 E-Nr. : B15E54N0/01 E-Nr. : F1620W2/02 

E-Nr. : E1541W2/01 E-Nr. : E1453G0/01 E-Nr. : E1644N0GR/01 

E-Nr. : B45M42N0/35 E-Nr. : B1664N0/03 E-Nr. : B14M42N5/01 E-Nr. : E15M74N0/04 

E-Nr. : B45E42N0GB/01 E-Nr. : E1622N0GR/05 E-Nr. : B15E54N3/01 E-Nr. : B15E42S0/01 

E-Nr. : E16E22N0/01 E-Nr. : E1631B2/01 E-Nr. : E1664N0/04 E-Nr. : E1664N1/10 

E-Nr. : B1481N0/03 E-Nr. : E1442B0GR/05 E-Nr. : B45M42N3/01 E-Nr. : E1644N0GR/09 

E-Nr. : B46E74N1/01 E-Nr. : B15M22N3/01 E-Nr. : E1531W1/01 E-Nr. : E1664A0/01 

E-Nr. : E1452N0/05 E-Nr. : E14M42N0EU/04 

PITSOS 

E-Nr. : P1HEB49052/01 E-Nr. : P1HEB38052/01 E-Nr. : P1HEC32051/01 

E-Nr. : P1HEB59052/01 E-Nr. : P1HEC43151/01 E-Nr. : P1HEC38052/01 

E-Nr. : P1HEC59052/01 E-Nr. : P1HEC22051/08 E-Nr. : P1HEC75751/01 

E-Nr. : P1HEB63056/01 E-Nr. : P1HEB63121/01 E-Nr. : PHCB123K49/01 

E-Nr. : PACB521A20/01 E-Nr. : P1HEC44256/01 E-Nr. : PHCB123K29/01 

E-Nr. : P1HEC64256/02 E-Nr. : PHCB154A55/02 E-Nr. : P1HEB22051/10 

E-Nr. : P1HEB38022/01 E-Nr. : P1HEB79052/01 E-Nr. : PACB521A20/08 

E-Nr. : PHCB855221/03 E-Nr. : PHCB255020/03 E-Nr. : P1HEB74351/01 

E-Nr. : PHCB856M51/01 E-Nr. : P1HEC74351/03 E-Nr. : PHCB555K55/01 

E-Nr. : PHCB255K20/01 E-Nr. : P1HEB43151/01 E-Nr. : P1HEB44255/01 

E-Nr. : PHCB125K20/02 E-Nr. : PHTB855250/03 E-Nr. : P1HEC33051/01 

E-Nr. : P1HEB43051/01 E-Nr. : PHCB855221/04 E-Nr. : P1HEB75751/02 

E-Nr. : P1HEB43151/03 E-Nr. : PHCB123K49/03 E-Nr. : PHCB123A20/02 

E-Nr. : P1HEC79052/01 E-Nr. : PHCB856251/04 E-Nr. : PHCB123A29/01 

E-Nr. : PHCB223A40/01 E-Nr. : PHCB154A20/02 E-Nr. : P1HEC74351/01 

E-Nr. : P1HEC74351/02 E-Nr. : PHCB154K55/02 E-Nr. : PHCB123A29/02 

E-Nr. : PHCB555055/03 E-Nr. : P1HEC38022/01 E-Nr. : PHCB154A20/01 

E-Nr. : P1HEC75751/04 E-Nr. : PHCB123A49/01 

E-Nr. : P1HEB33051/01 E-Nr. : PHCB856251/03 E-Nr. : PACB521K20/06 

E-Nr. : PACB521A20/02 E-Nr. : P1HEB22051/01 E-Nr. : P1HEB44251/01 

E-Nr. : PHTB555225/04 E-Nr. : PHCB154A55/03 E-Nr. : P1HEC63151/02 

VORWERK

type(TYP) : EH944/01 

SIEMENS

E-Nr. : HL66121/01 E-Nr. : HEN3550/01 E-Nr. : HE28054/02 

E-Nr. : HE28044/01 E-Nr. : HBN330540/02 E-Nr. : HB300550/01 E-Nr. : HE330550/01 

E-Nr. : HE330250/01 E-Nr. : HE380560/01 E-Nr. : HB33R550/01 E-Nr. : HE28064/01 

E-Nr. : HB28064/01 E-Nr. : HE35240/01 E-Nr. : HE25055/02 E-Nr. : HL54020/03 

E-Nr. : HE13120/01 E-Nr. : HE230522/01 E-Nr. : HE28024/03 E-Nr. : HB33R550/04 

E-Nr. : HE28055/01 E-Nr. : HE23AB532/07 E-Nr. : HS33020/02 E-Nr. : HE37E54/01 

E-Nr. : HB28078/01 E-Nr. : HE28054/03 E-Nr. : HB38E54/01 E-Nr. : HB37055/01 

E-Nr. : HB360560/01 E-Nr. : HB37020/01 E-Nr. : HE28054/01 E-Nr. : HE13120/02 

E-Nr. : HL66140/03 E-Nr. : HE48E54/01 E-Nr. : HB330650/01 E-Nr. : HB360560/02 

E-Nr. : HE38E55/01 E-Nr. : HB33L550/04 E-Nr. : HB330450/01 E-Nr. : HC723524G/03 

E-Nr. : HE30AB550/04 E-Nr. : HL66141/01 E-Nr. : HB3512/02 E-Nr. : HC743521G/05 

E-Nr. : HB33L550/03 E-Nr. : HE44500/02 E-Nr. : HE330650/02 E-Nr. : HB37045/01 

E-Nr. : HB37E54/01 E-Nr. : HE38E54/01 E-Nr. : HE28064/02 E-Nr. : HE38E24/01 

E-Nr. : HB330550/01 E-Nr. : HC723524G/04 E-Nr. : HEA23B156/35 E-Nr. : HB33AB550/01 

E-Nr. : HE360560/01 E-Nr. : HB33AB550/07 E-Nr. : HE330250/02 E-Nr. : HE28045/01 

E-Nr. : HB330540/01 E-Nr. : HE28024/02 E-Nr. : HE35221/01 E-Nr. : HB21AB523J/04 

E-Nr. : HB230550J/02 E-Nr. : HB23AB550J/01 E-Nr. : HB330750/01 E-Nr. : HB33R550J/02 

E-Nr. : HB33R750J/01 E-Nr. : HB360550J/02 E-Nr. : HBA21B350J/01 E-Nr. : HBA23B560J/01 

E-Nr. : HB21AB521/01 E-Nr. : HB21AB521/02 E-Nr. : HB21AB521J/01 E-Nr. : HB21AB521J/02 

E-Nr. : HB21AB521J/05 E-Nr. : HB21AB521J/10 E-Nr. : HB21AB523J/01 

E-Nr. : HB21AB523J/03 E-Nr. : HB230210S/01 E-Nr. : HB230212S/01 

E-Nr. : HB230212S/10 E-Nr. : HB230510S/01 E-Nr. : HB230511S/01 E-Nr. : HB230512S/10 

E-Nr. : HB230513S/01 E-Nr. : HB230513S/10 E-Nr. : HB230550J/01 E-Nr. : HB230612S/01 

E-Nr. : HB230650J/01 E-Nr. : HB230650J/02 E-Nr. : HB230650J/03 

E-Nr. : HB230710S/01 E-Nr. : HC723524G/05 E-Nr. : HE4440/00 

E-Nr. : HE4515/02 

E-Nr. : HE300550/01 E-Nr. : HE23AB502/61 

E-Nr. : HE33AB550/02 E-Nr. : HA723510G/01 E-Nr. : HL6604(00) E-Nr. : HS45020/03 

E-Nr. : HE36AB560/08 E-Nr. : HC744531G/05 E-Nr. : HE25060/01 E-Nr. : HE48E44/01 

E-Nr. : HE36AB560/01 E-Nr. : HB230521/01 E-Nr. : HB360260/01 E-Nr. : HB30AB550/07 

E-Nr. : HE20020/01 E-Nr. : HC743521G/03 E-Nr. : HB28054/02 E-Nr. : HC744531G/03 

E-Nr. : HS33040/02 E-Nr. : HB38555/01 E-Nr. : HB28055/01 E-Nr. : HE33200/01 

E-Nr. : HE332416/02 E-Nr. : HE23AB510/35 E-Nr. : HE38E54/02 

E-Nr. : HE23AB510/07 E-Nr. : HB28055EU/02 E-Nr. : HB33AB250/07 

E-Nr. : HB33AB250/04 E-Nr. : HB3510/01 E-Nr. : HE46221/01 E-Nr. : HE37055/02 

E-Nr. : HE23AB511/45 E-Nr. : HB28024GB/01 E-Nr. : HE28155/01 E-Nr. : HE25050/01 

E-Nr. : HD721213G/01 E-Nr. : HB23AT510/56 E-Nr. : HB33L550/02 E-Nr. : HB33LB550/02 

CONSTRUCTA

E-Nr: : CF28850/05 

E-Nr: : CF28850/01


Κάλυμμα φωτός (με τον εξολκέα του) φούρνου κουζίνας PITSOS/SIEMENS/BOSCH original

Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμα Γράψτε μια κριτική
15.20
Κωδικός Προϊόντος:
00647309
Διαθεσιμότητα:
Out Of Stock
Κατασκευαστής:
PITSOS

Μοιράσου το

Ετικέτες:

Γράψτε μια κριτική