Πυκνωτές-Ρελέ-Μετασχηματιστές

Πυκνωτής Γενικής Χρήσης 33K275V-X2

1,20