Στο κατάστημα μας θα βρείτε ποικιλία από όργανα μέτρησης τα οποία αποτελούσαν σημαντικό μέρος της τότε εποχής στην καθημερινή ζωή για την ακριβή μέτρηση και τον προσδιορισμό διάφορων παραμέτρων.