Μεγάλη ποικιλία και ιδιαίτερα κομμάτια σε γυαλιά με βίδα για φωτιστικά. Στην κατασκευή τους, το γυαλί συνήθως έχει ενσωματωθεί με τρόπο που οι βίδες είναι είτε ορατές, είτε αποτελούν ένα ορατό στοιχείο του σχεδιασμού.