Τα μαγειρικά σκεύη-είδη κουζίνας από υλικό μπρούτζο και χαλκό αποτελούσαν σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής στην παλιά εποχή, πλέον είναι αντικείμενα συλλογής ή διακόσμησης λόγω της αξίας τους και της ιστορικής τους σημασίας.